Triplet-triplet energy transfer in DNA: A process that occurs on the nanosecond timescale

Text Complet
TripletTripletEnergy-InternationalEdEnglish.pdf closed access TripletTripletEnergy-GermanEdition.pdf closed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
No will to wander: Triplet-triplet electronic energy transfer in polyA-polyT DNA sequences was studied by using semiempirical quantum-chemical methods coupled to classical molecular-dynamics simulations. Triplet excited states in DNA were found to be almost completely localized on single nucleobases; the characteristic time for their migration along the A-A and T-T stacks was found to be 0.8 and 6.4ns ​
​Tots els drets reservats