Stereospecific C-H oxidation with H2O2 catalyzed by a chemically robust site-isolated iron catalyst

Text Complet
StereospecificC-H-InternationalEdEnglish.pdf embargoed access StereospecificC-H-GermanEdition.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Check for cavities: An exceptionally active nonheme iron catalyst employs H2O2 as an oxidant for the stereospecific hydroxylation of alkanes (see scheme). The iron site is located in a chemically robust cavity made up by the ligands ​
​Tots els drets reservats