Regiospecific C-H bond activation: Reversible H/D exchange promoted by CuI complexes with triazamacrocyclic ligands

Text Complet
RegiospecificC-HInternationalEdition.pdf closed access RegiospecificC-H-GermanEdition.pdf closed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
The first reversible and regiospecific H/D exchange promoted by CuI proceeds in weakly coordinating deuterated "acidic" solvents, such as [D6]acetone or [D 4]methanol (see scheme). The kinetics of the reaction have been studied in both directions (H/D and D/H exchange) by 1H and 2H NMR spectroscopy, and a molecular mechanism is proposed that is in accordance with all experimental and theoretical data ​
​Tots els drets reservats