Predicting and Understanding the Reactivity of Aza[60]fullerenes

Text Complet
PredictingUnderstanding-AM.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
The Diels–Alder reactivity of C59NH azafullerene has been explored computationally. The regioselectivity of the process and the factors controlling the reduced reactivity of this system with respect to the parent C60 fullerene have been analyzed in detail by using the activation strain model of reactivity and the energy decomposition analysis method. It is found that the presence of the nitrogen atom and the CH fragment in the fullerene reduces the interaction between the deformed reactants along the entire reaction coordinate ​
​Tots els drets reservats