Anàlisi i parametrització de dades pel processat làser d'un acer inoxidable

Localització