Discursos entre el fracàs i l'oportunitat: anàlisi dels i les joves que cursen un PFI a l'Institut Castell dels Templers de Lleida

Localització