Anàlisi de la comprensibilitat i l’accessibilitat dels consells de salut de la web de la Generalitat de Catalunya: projecte de recerca

Padilla Ruiz, Sònia
Compartir
Introducció: L’alfabetització per a la salut és un concepte relativament recent que està cobrant major rellevància dins del camp de la salut. En l’estudi d’HLS-EU (2011) es va analitzar el nivell d’alfabetització per a la salut d’Europa, on més de la meitat de la població espanyola presentava una alfabetització per a la salut limitada, sent un dels països amb pitjor alfabetització per a la salut a Europa. Una baixa alfabetització per a la salut es correlaciona amb mala salut, amb un major risc d’hospitalització i mortalitat, pitjor maneig de la malaltia i l’autocura, baixa adherència al tractament, entre d’altres. Als darrers anys s’han desenvolupat estratègies per millorar el nivell d’alfabetització per a la salut, la majoria es centren en proporcionar una informació per a la salut més comprensible i accessible per a les persones, comunitats i organitzacions. Una eina útil per augmentar l’alfabetització per a la salut és l’Internet i les noves tecnologies, sent actualment part integrant del sistema de difusió de la informació en l’àmbit sanitari, desenvolupant un paper important en l’educació per a la salut, la prevenció de malalties i la promoció de la salut. Tanmateix, diferents estudis mostren que la llegibilitat de la informació de salut online està escrit per sobre de la mitjana de capacitat de lectura dels adults. A més a més, molts mitjans d’informació i els seus continguts presenten carències i problemes d’accessibilitat, fent que un número considerable de persones es trobin excloses d’informació. Objectius: Analitzar la comprensibilitat i l’accessibilitat web dels consells de salut de la plana web del departament de salut de la Generalitat de Catalunya. Material i mètodes: Estudi observacional, descriptiu, transversal i quantitatiu on el subjecte d’estudi seran tots els consells de salut que es troben a la plana web de la Generalitat de Catalunya. Les dades de la comprensibilitat s’obtindran a partir del qüestionari SAM i les dades de l’accessibilitat web a partir del Test de Accesibilidad Web. L’anàlisi de les dades de la comprensibilitat es portarà a terme mitjançant el programa IBM SPSS 23 i el programa Microsoft Excel 2013 pel tractament de les dades de l’accessibilitat web ​
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0