Vivència d'un naixement preterme: com canvia la vida davant la hospitalització d'un prematur: treball finalitzat

Serrano Pajón, Carla
Compartir
Introducció: El naixement prematurs i l´ingrés del nadó a la Unitat de Cures Intensives Neonatals és un esdeveniment amb un gran impacte psicològic a conseqüència de la inesperada situació. Per aquesta raó s’implanta les Cures Centrades en el Desenvolupament -CCD- centrades en el nadó i la família a càrrec del personal d’infermeria altament qualificat. Objectiu: Indagar l´impacte psicològic que tenen els pares de fills prematurs ingressats a la UCIN i la experiència amb els professionals d’infermeria. Metodologia: Estudi qualitatiu fenomenològic. La recollida de dades es realitza durant el mes de febrer de 2016; mitjançant entrevistes en profunditat de tipus semi-estructurada a mares que han tingut un fill prematur ingressat a la Unitat de Cures Neonatals de l´Hospital Universitari Josep Trueta de Girona. La selecció de la mostra ha estat per conveniència i consta de 3 mares. Consideracions ètiques: Es va garantir en tot moment la confidencialitat i l’anonimat de les 3 entrevistades, per realitzar apropiadament l’estudi. Anàlisi de les dades: S’ha efectuat una anàlisis del discurs amb la transcripció, codificació i categorització de la informació obtinguda de les entrevistes. Resultats: Es va entrevistar a 3 mares. S’extreu que la vivència nova i inesperada desencadena diferents sentiments depenent de l’etapa en què es trobin, ocasionant un desgast físic i psíquic. El recolzament és important i un d’ells és el personal d’infermeria que implanta les CCD. Conclusions: Aquesta vivència provoca un gran impacte psicològic als pares; sobretot a la mare que necessita un gran recolzament per realitzar un afrontament saludable. El personal d’infermeria és una peça clau en tota aquesta vivència, ja que són els encarregats de les cures del nadó i de l’atenció dels pares. D’aquesta manera, infermeria estableix una bona relació amb els progenitors i es percebuda molt satisfactòriament ​
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització