Estudi del coneixement que té la població de Girona envers l'ictus: projecte de recerca

Cordonet Plana, Ariadna
Share
Introducció: La malaltia cerebrovascular aguda o ictus representa la segona causa de mort a Espanya, la primera en el sexe femení i la tercera causa de mort a escala mundial. El nivell de coneixement d'aquesta malaltia és baix tenint en compte que l'ictus és una malaltia greu i la importància d'una resposta ràpida per a poder tractar a la persona afectada en les primeres hores dels símptomes. És per això que l'educació per a la salut és fonamental, ja que apoderant a la població d'una manera efectiva, se'n pot reduir la morbimortalitat. Objectius: L’objectiu principal d’aquest projecte és estudiar el coneixement que té la població de Girona envers l’ictus. A més, analitzar el coneixement que tenen sobre els signes i símptomes i els factors de risc, i estudiar l’actitud davant un episodi d’ictus i quines variables influeixen en el nivell de coneixement. Metodologia: Es tracta d’un estudi transversal que es durà a terme entre els mesos de setembre del 2016 al març del 2017. La població a estudiar són els habitants de Girona. Per a poder-ho dur a terme, s’escollirà una mostra no probabilística de conveniència entre les persones usuàries dels diferents centres cívics de Girona de 15 anys o majors. Les variables que s’estudiaran seran les variables sociodemogràfiques, el coneixement de l’ictus, l’actuació davant d’un ictus, la percepció de la gravetat de la malaltia i els antecedents personals, d’un familiar o d’un amic d’ictus. Per a estudiar-les s’utilitzarà un qüestionari elaborat amb preguntes obertes i tancades. Se sol·licitarà l’autorització dels directors de cada centre cívic. Les enquestes es realitzaran mantenint l’anonimat i confidencialitat de les persones voluntàries a participar. Les dades obtingudes a les enquestes s’analitzaran mitjançant el paquet estadístic IBM –Statistical Package for the Social Science (SPSS) versió 23.0 ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització