Infermeria d’atenció primària gironina: coneixements sobre medicació inclosa en gestió infermera de la demanda: projecte de recerca

Valcàrcel Marchante, Aitor
Share
Antecedents: Des del 2008, a Catalunya hi ha l’anomenada gestió de la demanda aguda en les consultes d’infermeria comunitària. Per la resolució d’aquests problemes, els professionals disposen de diverses guies assistencials on es suggereixen l’ús de medicacions d’acord amb la situació en la que es trobi el demandant. L’ús i la prescripció dels professionals d’infermeria és un fet recent a tot el món, provocant que hi hagi pocs estudis dedicats a saber quin és el coneixement, en la professió, amb relació als fàrmacs com de la medicació amb infermeria als diferents àmbits laborals. Objectius: L’objectiu principal de l’estudi és explorar el grau de coneixement de les medicacions utilitzades en les guies de pràctica assistencial de demandes espontànies dels professionals d’infermeria d’atenció primària del servei d’ICS, a les àrees bàsiques de salut (ABS) de Girona, Salt i Sarrià de Ter; altres objectius en relació al estudi són: comparar el nivell de coneixements en relació de la medicació entre els professionals d’infermeria amb titulació de graduació i els diplomats o ATS; explorar la formació envers la medicació que han realitzat els professionals d’infermeria en atenció primària, així com la influència de la periodicitat d’aquesta; comparar la percepció de la capacitat dels professionals d’infermeria per pre.scriure la medicació inclosa a les guies assistencials, amb el resultat final; conèixer la conformitat amb la medicació suggerida a les guies de pràctica assistencials entre els professionals d’infermeria. Metodologia: Estudi quantitatiu, exploratori i transversal. La mostra es farà amb tots els professionals d’infermeria –tant fixes com suplents, amb més d’un any d’experiència clínica, i residents– de les ABS de Girona, Sarrià de Ter i Salt. S’utilitzarà com a recollida de dades un qüestionari propi, valorant aspectes importants de la medicació suggerida a les guies assistencials. L’anàlisi de dades es farà mitjançant el programa IBM SPSS Statistics Base 23 ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització