Dinàmica poblacional i control de pseudococcus viburni en plantacions de pomeres a Girona

Localització