Anàlisi dels patrons cognitius de l’accent en català

Pou Sagarra, Elisabet
Share
En aquest treball hem volgut estudiar els processos accentuals tant de parlants de la Catalunya Nord, com catalanoparlants del dialecte oriental. Concretament volem comprovar si en el cas dels parlants bilingües francesos i rossellonesos tindrien el procés de la sordesa accentual molt arrelat. Pel que fa als catalanoparlants del Principat, volem comprovar si tenen uns patrons accentuals cognitius o bé no tenen cap mena de criteri a l’hora de col·locar l’accent en una síl·laba o bé en una altra ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització