The driving force role of ruthenacyclobutanes

Text Complet
DrivingForce.pdf closed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
DFT calculations have been used to determine the thermodynamic and kinetic preference for ruthenacyclobutanes resulting from the experimentally proposed interconversion pathways (olefin and alkylidene rotations) through the investigation of cross-metathesis reaction mechanism for neutral Grubbs catalyst, RuCl2(=CHEt)NHC (A), with ethylene and 1-butene as the substrates. Our results show that although the proposed interconversions are feasible due to the predicted low energy barriers (2-6 kcal/mol), the formation of ruthenacyclobutane is kinetically favored over the competitive reactions involving alkylidene rotations. In comparison with catalyst A, the reaction energy profile for cationic Piers catalyst [RuCl2(=CHPCy3)NHC+] (B) is more endothermic in nature with both ethylene and 1-butene substrates ​
​Tots els drets reservats