Nitrous oxide activation by a cobalt(ii) complex for aldehyde oxidation under mild conditions

Text Complet
NitrousOxideActivation.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Nitrous oxide (N2O) is a waste gas produced in many industrial processes with an important environmental impact. Thus, its application as an oxidant is highly desirable because it produces innocuous N2 as a by-product. In this work we report a new cobalt(ii) complex that reacts with N2O under mild conditions and the catalytic application of this system to carry out the oxidation of aldehydes ​
​Tots els drets reservats