Avaluació d'un protocol d'estils de vida saludables per prevenir complicacions al pacient diabètic institucionalitzat: projecte de recerca

Romero Quejigo, Patrícia
Share
Introducció: La població considerada com a adult gran (més de 65 anys) representa aproximadament una cinquena part de la població, tant a Catalunya com a Espanya. La prevalença de malalties cròniques avança amb l’edat i, d’entre aquestes malalties, la Diabetis Mellitus està present en aproximadament un 20% dels casos en l’adult gran. Aquest tipus de persona presenta un perfil de fragilitat, comorbiditat i polimedicació, que en molts casos acaba comportant que acabin institucionalitzats i és en aquests centres on la infermera és qui controla i intenta prevenir les complicacions cròniques relacionades a diari. Objectiu principal: Avaluar l’eficàcia d’un protocol d’infermeria per prevenir complicacions en relació a la Diabetis Mellitus tipus 2. Metodologia: Estudi quasi-experimental. La població seran tots els pacients diagnosticats de Diabetis Mellitus tipus 2 ingressats al centre Palamós Gent Gran que no presentin incapacitats físiques o psicològiques per participar. S’aplicarà un protocol basat en evidència científica d’actuacions d’infermeria en relació a l’alimentació, l’exercici físic, el consum d’alcohol i/o tabac i l’exploració física per evitar l’aparició o progressió de complicacions cròniques relacionades amb la malaltia que es valorarà la seva eficàcia cada 3 mesos fins a completar l’any d’implantació mitjançant un qüestionari d’elaboració pròpia en combinació amb escales validades. L’anàlisi de les dades es realitzarà mitjançant el paquet estadístic SPSS ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització