Vulnerabilitat i adaptació al risc d'inundació a la ciutat de Girona: una perspectiva històrica