Exceedingly fast oxygen atom transfer to olefins via a catalytically competent nonheme iron species

Text Complet
ExceedinglyFastOxygen.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
The reaction of [Fe(CF3SO3)2(PyNMe3)] with excess peracetic acid at −40 °C leads to the accumulation of a metastable compound that exists as a pair of electromeric species, [FeIII(OOAc)(PyNMe3)]2+ and [FeV(O)(OAc)(PyNMe3)]2+, in fast equilibrium. Stopped-flow UV/Vis analysis confirmed that oxygen atom transfer (OAT) from these electromeric species to olefinic substrates is exceedingly fast, forming epoxides with stereoretention. The impact of the electronic and steric properties of the substrate on the reaction rate could be elucidated, and the relative reactivities determined for the catalytic oxidations could be reproduced by kinetic studies. The observed fast reaction rates and high selectivities demonstrate that this metastable compound is a truly competent OAT intermediate of relevance for nonheme iron catalyzed epoxidations ​
​Tots els drets reservats