Actitud i coneixements sobre la donació i trasplantaments d'òrgans dels estudiants d'infermeria de la UdG: treball de recerca

Goñalons Seguí, Anna
Share
Introducció: La conscienciació sobre la donació i trasplantaments d’òrgans en els futurs professionals d’infermeria és primordial ja que són un grup generador d’opinió. L’actitud positiva i els coneixements adequats dels estudiants d’infermeria poden esdevenir un factor important per a la promoció de la donació i trasplantament d’òrgans. Objectiu: L’objectiu d’aquest estudi va ser descriure els coneixements, informació i actitud sobre la donació i transplantaments d’òrgans en els estudiants d’infermeria de la Universitat de Girona. Material i mètodes: Es van seleccionar estudiants de segon, tercer i quart curs als qual se’ls va distribuir una enquesta de 34 preguntes per mesurar l’actitud i coneixements dels estudiants. Es van utilitzar els estadístics descriptius per analitzar els resultats obtinguts. Resultats: Es van obtenir 188 qüestionaris: 76 de 2n curs, 87 de 3r curs i 25 de 4t curs. La mitja d’edat va ser de ±22,56 anys i el rang d’edat entre els 19-46 anys. La distribució per sexe va ser de 158 dones/30 homes. El 57,45% dels estudiants tenien una actitud favorable al tema, el 41,49% tenien una actitud indiferent i el 1,06% ha tingut una actitud desfavorable. La postura sobre la donació i trasplantament d’òrgans ha estat del 96,3% a favor d’aquesta pràctica. El 26,1% dels estudiants tenen coneixements adequats, el 63,2% suficients i bàsics i el 11,7% coneixements insuficients. Conclusió: Els estudiants d’infermeria de la Universitat de Girona disposen d’actitud i coneixements favorables a la donació i trasplantament d’òrgans, tot i que seria necessària la millora sobre el tema per donar eines i autoconfiança en aquesta àrea als futurs infermers ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització