Qualitat de vida, satisfacció i autonomia de les persones institucionalitzades en residències geriàtriques a Catalunya

Routier Cañigueral, Paula
Compartir
L’augment, a nivell mundial, de persones majors de 60 anys degut a l’increment progressiu de l’esperança de vida, als avenços tecnològics en salut i a la disminució de la taxa de fecunditat produeix una inversió de la piràmide poblacional. Catalunya compte amb unes necessitats assistencials i d’atenció geriàtrica que van en augment i que produeixen una descompensació entre la demanda i la oferta dels serveis sanitaris. Mentre en altres països europeus ja existeix un sistema residencial en el qual les persones grans potencien la seva autonomia i llibertat incrementant així els nivells de satisfacció i qualitat de vida, Catalunya, continua utilitzant el mateix model estructural i funcional procedent del segle XVII basat en la dependència i no en la promoció de l’autonomia i la qualitat assistencial. Objectiu: Conèixer la percepció de la qualitat de vida, la satisfacció i l’autonomia de les persones institucionalitzades en residències geriàtriques de Catalunya per tal d’afavorir el desenvolupament d’un model d’atenció residencial basat en les persones que promogui la seva autonomia, l’autogestió, la coresponsabilitat, la presa de decisions i que respongui a les seves preferències de vida. Metodologia: Es realitzarà un estudi descriptiu, transversal de caràcter quantitatiu. L’àmbit d’estudi és Catalunya i la població d’estudi són les persones institucionalitzades a les residencies sociosanitàries. La mostra es seleccionarà a través d’un sistema aleatori i sistemàtic. Les variables d’estudi són dades sociodemogràfiques, variables relacionades amb la qualitat de vida, amb la satisfacció i amb l’autonomia. S’administraran dos qüestionari (un que avalua la qualitat de vida i l’altre la satisfacció i l’autonomia) amb la prèvia realització d’una sessió informativa i signatura del consentiment informat. Els resultats s’analitzaran utilitzant el programa SPSS 17.0 per a Windows. Les variables qualitatives es presentaran amb distribució de freqüències i les variables quantitatives mitjançant la mitjana i desviació estàndard (DE) ​
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització