Synthesis and characterization of a homogeneous and silica supported homoleptic cationic tungsten(VI) methyl complex: Application in olefin metathesis

Dey, Raju
Samantaray, Manoja K.
Hamieh, Ali
Kavitake, Santosh
Abou-Hamad, Edy
Callens, Emmanuel
Emwas, Abdul Hamid
Cavallo, Luigi
Basset, Jean Marie
Text Complet
Synthesis-and-characterization.pdf closed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
A method for the synthesis of a homogeneous cationic tungsten(VI)pentamethyl complex [(WMe5)+(C6F5)3BMe−] from neutral tungstenhexamethyl (WMe6) and a silica supported cationic tungstentetramethyl complex [([triple bond, length as m-dash]Si–O–)WMe4+ (C6F5)3BMe−] from a neutral silica supported tungstenpentamethyl complex [([triple bond, length as m-dash]Si–O–)WMe5] is described. In both cases a direct demethylation using the B(C6F5)3 reagent was used. The aforesaid complexes were characterized by liquid or solid state NMR spectroscopy. Interestingly, the homogeneous cationic complex [(WMe5)+(C6F5)3BMe−] shows moderate activity whereas the supported cationic complex [([triple bond, length as m-dash]Si–O–)WMe4+(C6F5)3BMe−] exhibits good activity in olefin metathesis reactions ​
​Tots els drets reservats