The rich reactivity of transition metal carbenes with alkynes

Text Complet
RichReactivityTransition-AM.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Transition metal carbenes are versatile intermediates that can mediate many reactions. Among the different reactions they can participate in, their reactions with alkynes are especially diverse. The present digest describes the different reaction pathways that can take place when a transition metal carbene reacts with an alkyne, summarizes the most recent developments for each reactivity profile, and tries to shed light on the factors influencing the different reaction types ​
​Tots els drets reservats