Afrontament de la família davant l'hospitalització d'un fill prematur a la unitat de cures intensives neonatals: revisió bibliogràfica

Figueras Cufí, Júlia
Share
Antecedents: Amb l'hospitalització d’un fill prematur es produeix un trastorn a la vida familiar i una desorganització important en els pares, ja que sovint no aconsegueixen controlar els seus sentiments ni acceptar la nova situació. Al mateix temps, també sorgeixen diverses necessitats d'acord al problema i gravetat de l'estat de salut del nadó. Antigament l’eix central en la cura de l’infant era únicament la seva recuperació física, ara bé, en l’actualitat s’ha vist que és igualment important el seu impacte emocional i també el de la seva família. Cal tenir present que en l’hospitalització d’un nounat hi ha tres protagonistes: l’infant, els pares i l’equip de salut. Amb aquest ingrés es trenca el vincle familiar i s’inicia una situació molt angoixant per a tota la família. Objectius: La present revisió vol conèixer les necessitats dels pares i mares amb fills ingressats a les Unitats de Cures Intensives Neonatals (UCIN). Al mateix temps, identificar quines són les barreres i facilitadors que existeixen actualment entre el vincle pares-fills. I finalment, determinar quins són els mecanismes de suport que pot oferir infermeria per tal de millorar l’afrontament dels pares amb fills prematurs ingressats a les UCIN. Material i mètodes: La metodologia de treball ha estat una revisió sistemàtica d'articles basats en l'evidència científica. La recerca dels mateixos s’ha realitzat a les següents bases de dades: Dialnet, CUIDEN Plus/Ciberindex, Scielo, PsycINFO, ScienceDirect, Cochrane Library, SCOPUS (Elsevier), CINAHL i Pubmed Medline. S’ha obtingut un resultat final de 18 articles corresponents als últims 5 anys que se centren en el tema a tractar. La realització d’aquesta revisió s’ha dut a terme seguint la metodologia que exposa el protocol PRISMA. Resultats: 18 articles són els inclosos en la present revisió sistemàtica, dels quals, la majoria presenten una metodologia qualitativa, basada en les experiències de professionals i de pares. Conclusions: Resulta fonamental pels pares sentir-se integrat en la presa de decisions, informació, cures i tractament que rep el seu fill, tractant d’afavorir la participació dels progenitors com un membre més de l’equip que atent l’infant. El suport d’infermeria durant el camí de l’hospitalització esdevé primordial en l’estabilització emocional i l’enfortiment del vincle paterno-filial. Actualment, existeixen nombroses barreres i facilitadors entre el vincle de pares i fills, és important que infermeria els conegui per tal de poder enfortir el llaç afectiu i facilitar el benestar mutu ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0