Simulació fluídica amb programari de codi lliure de l’aerogenerador minieòlic del laboratori d’energies de l’EPS

Orri Vila, Xavier
Share
L’objecte del present Treball de Fi de Grau és el de determinar la corba de potència de l’aerogenerador minieòlic del laboratori d’energies de l’EPS mitjançant dues metodologies diferents, a fi i a efecte de comparar-les finalment amb la corba facilitada pel fabricant. La primera d’aquestes metodologies consistirà a realitzar un seguit de simulacions fluídiques mitjançant l’ús de programari lliure, i la segona consistirà a prendre mesures directament del túnel de vent obert que actualment està disponible al mateix laboratori d’energies. Un cop s’hauran determinat aquestes corbes de potència, s’apreciaran les similituds respecte a la corba facilitada pel fabricant i se n’extrauran conclusions. Aquestes últimes permetran verificar si efectivament les eines informàtiques actuals permeten obtenir uns resultats fiables i molt propers als resultats reals, a fi d’estalviar importants inversions en creacions de prototips durant el disseny i desenvolupament de nous models d’aerogeneradors ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització