Desenvolupament d’un punt de llum a l’espai urbà incorporant Tecnologia LED

Carbonell Valls, Joan
Share
En l’actualitat tota zona poblada disposa de diferents punts de llum que faciliten la visibilitat. Aquests han anat evolucionant amb els anys a fi d’obtenir millores en temes econòmics, tècnics, socials, mediambientals entre d’altres. En els darrers anys aquests punts de llum, cada vegada amb més freqüència, incorporen lluminàries de tipus LED, que tenen un millor rendiment que les lluminàries convencionals utilitzades anteriorment. Actualment la societat està patint diversos conflictes bèl•lics, i a causa d’això s’han de muntar campaments en zones provisionals, i com és lògic, aquestes zones han d’estar dotades de punts de llum. Aquests conflictes, provoquen que moltes de les persones que viuen en aquests països emigrin a altres per poder trobar una calma i evitar els constants atacs. A causa d’aquests fets es creen camps de refugiats, per poder ajudar a les persones que marxen de casa sense res. Aquests camps per tant també han d’estar dotats de punts de llum. Així doncs per aquestes causes es poden dissenyar punts de llum dotats d’una lluminària LED i amb panells fotovoltaics a fi de no utilitzar l’escomesa elèctrica i evitar cablejats, o sorolls generats pels generadors. En el projecte s’ha dissenyat i desenvolupat un punt de llum de fàcil muntatge per col•locar a zones necessitades com poden ser campaments o zones obreres que necessiten de llum a les nits. El punt de llum estarà format per un panell fotovoltaic i per la lluminària de tipus LED que són les parts fonamentals. A més també constarà de la bateria, columna i tots els elements necessaris per el seu correcte funcionament. Disseny un punt de llum que incorpori una lluminària formada per LED, una placa fotovoltaica, un sistema de regulació i la pròpia columna de suport. Per fer aquest disseny es tindrà en compte que tingui el menor cost possible, que sigui de fàcil muntatge, que millori l’estalvi energètic i per tant sigui millor de cara al medi ambient i potenciï la seva funcionalitat ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0