Diversity of bladed Bangiales (Rhodophyta) in Western Mediterranean: Recognition of the genus Themis and descriptions of T. ballesterosii sp. nov., T. iberica sp. nov., and Pyropia parva sp. nov.

Text Complet
DiversityBladed.pdf embargoed access CorrigendumDiversityBladed.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
The diversity of the bladed species of the red algal order Bangiales from the Iberian Mediterranean shores has been reassessed after a detailed study of this region. Prior to this study, 11 bladed species of Bangiales had been reported from Mediterranean waters: Porphyra atropurpurea, P. cordata, P. coriacea, P. dioica, P. linearis, P. purpurea, P. umbilicalis, Pyropia leucosticta, Pyropia koreana (as P. olivii), Py. elongata (as P. rosengurttii) and Py. suborbiculata. A combined analysis of the nuclear nSSU and the plastid rbcL genes together with detailed morphological studies has confirmed the presence of species within the genera Porphyra and Pyropia and also revealed a third, undescribed genus, Themis gen. nov. Porphyra linearis, Pyropia elongata and the introduced Pyropia koreana had been previously listed for the Mediterranean and were recorded in this study. An additional four species, including the introduced Pyropia suborbiculata and three new species: Pyropia parva sp. nov., Themis ballesterosii sp. nov., and Themis iberica sp. nov. were also observed. Hence, most of the Porphyra species traditionally reported along these shores were not reported in this survey. This new floristic Bangiales composition confirms the importance of the Mediterranean basin as a hotspot for biodiversity, possible endemics of ancient origin and high proportion of introductions. Our data also continue to confirm the extent of Bangiales diversity at regional and worldwide levels ​
​Tots els drets reservats