Sistema de gestió energètica intel·ligent d’un habitatge unifamiliar amb energia solar

Moreno Duran, David
Share
La finalitat d’aquest projecte, és introduir una nova solució d’estalvi energètic per a un habitatge unifamiliar, el qual es centra en la reducció del consum energètic de la part de climatització i la producció d’ACS. A diferència de les instal·lacions solars fotovoltaiques convencionals, el present projecte no es destina a la producció d’electricitat sinó que l’energia produïda s’utilitza únicament per a la producció de fred i calor mitjançant bombes de calor i l’escalfament d’ACS mitjançant una resistència elèctrica. Donat que la instal·lació solar no està connectada a la xarxa elèctrica convencional, no és possible la injecció d’energia a la xarxa, de manera que aquesta instal·lació queda fora de l’abast del RD 900/2015 del 9 d’octubre i dels impostos associats a aquest tipus d’instal·lacions ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0