Control d'un vehicle submarí mitjançant una aplicació didàctica per a dispositius mòbils

El Bakai, Said
Share
Aquest projecte consisteix en el disseny i construcció d’un robot submarí que sigui capaç de navegar en el pla XY i després realitzar una aplicació mòbil per controlar -lo utilitzant diferents eines de desenvolupament lliures. E projecte té una clara finalitat docent. Necessitem que el vehicle sigui capaç de rebre informació del mòbil i la pugui processar i actuar en consonància. D’una banda necessitem un dispositiu mòbil per controlar i visualitzar informació sobre el robot, s’ha escollit un amb base Android que és un SO lliure i gratuït. I d'un altra banda necessitem un microcontrolador per processar las dades. En el cas d’aquest projecte hem triat un microcontrolador Atmega (Arduino). Per poder rebre la informació es buscarà una tecnologia de transmissió de dades sense fils que cobreixi les nostres necessitats ( Bluetooth). El robot haurà de ser capaç de detectar obstacles utilitzant sensors que portarà embarcats, haurà de detectar la seva orientació (mitjançant una brúixola) i haurà de proporcionar la seva posició utilitzant GPS ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0