Anàlisi teòrica i experimental dels connectors emprats en el reforç de sostres de fusta

Dantí Blanchar, Oriol
Sala Viñolas, Mireia
Share
Els objectius principals d’aquest projecte, i amb el quals hem definit el nostre treball, són els següents: •Estudiar, definir i relacionar els orígens dels forjats mixtes. •Estudiar els diferents esforços rasants aplicats a bigues mixtes (segons Codi Tècnic, Eurocodis, normatives UNE, etc). •Definir les diverses propietats i els diferents condicionants dels materials que s’utilitzaran per realitzar l’estudi. •Recull d’informació sobre l’estat de l’art sobre assaigs orientats a l’avaluació de connexions mixtes. •Dissenyar i projectar el “setup” del assaig, incloent procediment a seguir, paràmetres a avaluar, definició d’utillatges, etc. •Discussió de resultats i conclusions. •Futurs desenvolupaments i línies de treball. Aquest estudi, formarà part dels treballs realitzats per l’Associació de Consultors d’Estructures de Catalunya (ACE), recollits en forma de llibre, com a part del “Monogràfic 2” de l’IEE (Institut d’Estudis Estructurals) dedicat als reforços en estructures mixtes de formigó-fusta ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0