Les formigues com a indicador biològic de la qualitat dels prats del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Localització