Manuel Brunet i Josep M. De Sagarra: Retrat d'una admiració literària