Lliçó inaugural: "Ensenyar a pensar històricament. El llegat de Pierre Vilar"