Discurs de presentació del professor Jaume Gil Aluja, a càrrec del Dr. Joan Carles Ferrer