Self-organising energy demand allocation through canons of distributive justice in a microgrid

Text Complet
Sel-OrganisingEnergy.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
The energy sector is being driven into a new era where considerable portions of electrical demand will be met through distributed energy resources (DERs). Microgrids have been suggested as a tool for integrating and managing DERs. In this context, we formulate the energy demand allocation problem in order to provide service to a given load. We then propose a dynamic method for agreeing and setting the rules to perform the allocation. The methodology is based on self-organisation and the concept of distributive justice which integrates different principles of fairness represented as legitimate claims. Legitimate claims are implemented as voting functions and are used to determine how the DER requests are satisfied. The method is tested by considering different configurations of DERs, mainly of the renewable type, and comparing them with other allocation methods. Results show that this self-organising allocation method provides a better balance amongst all the representations of justice, but also it is more robust for the external authorities that manipulate the allocation process ​
​Tots els drets reservats