Stacking faults and phase transformations study in ball milled Co100−xCrx (x = 0, 20, 50) alloys

Text Complet
StackingFaults.pdf closed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
The structural evolution and the phase transformations occurred during milling process of Co 100-xCr x (x = 0, 20, 50) alloys are investigated by X-ray diffraction. Microstructural parameters such as the crystallites size, the microstrains, the stacking faults, the dislocation density and the phase fraction were determined from the Rietveld refinement of the X-ray diffraction patterns. The results show the formation of nanostructured alloys which depend on the initial composition of the mixture. In addition, X-ray diffraction indicates that the ball milling induces the fcc to hcp phase transformation in the first stage of milling and the reverse hcp to fcc phase transformation at the end of milling. On the basis of Warren's model, these allotropic transformations were explained by the presence of dislocations and the accumulation of stacking faults in the hcp and the fcc structures ​
​Tots els drets reservats