Disseny, dimensionament i càlcul de l’estructura d’un habitatge unifamiliar

Salvatella Marquès, Jordi
Compartir
El plantejament d’aquest projecte sorgeix d’un cas bastant comú a la realitat dins la construcció: un arquitecte projecta un habitatge o edifici i planteja la necessitat de calcular i dimensionar l’estructura d’aquest a un enginyer. Per tant, el peticionari és un arquitecte el qual està projectant un habitatge i demana realitzar el disseny, dimensionament i càlcul de l’estructura a l’enginyer projectista per tal d’obtenir una solució construïble. Es aquest cas es tracta d’un habitatge unifamiliar d’aproximadament 480 m2 de superfície útil format per planta soterrani, planta baixa i dos plantes pis situat al municipi de Cervià de Ter del Gironès. El peticionari presenta el disseny de l’habitatge mitjançant els plànols de distribució per planta per tal que l’enginyer projectista pugui realitzar el disseny de l’estructura d’acord al disseny de l’habitatge prèviament fet per l’arquitecte. El projecte pretén simular la interacció que sorgeix en casos de construcció com aquest on l’arquitecte que dissenya la casa i l’enginyer que projecta l’estructura s’han de posar d’acord per tal d’arribar a una solució que pugui satisfer les dues parts. L’objecte del projecte és, per una banda, arribar a una solució construïble de l’estructura de l’habitatge segons el disseny fet per l’arquitecte i fer-ne el dimensionament i càlcul des de la fonamentació fins a l’acabat total de l’estructura, segons les normatives que li siguin d’aplicació. Per altra banda, per tal de fer un anàlisi de l’estructura així com estudiar-ne els elements més singulars es complementen càlculs manuals amb informàtics de dos programes de diferent caire on es valorarà com treballen i quines solucions, avantatges i inconvenients aporten al projectista ​
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització