Instal·lació i acoblament d’un túnel de vent obert per a assaigs d’aerogeneradors de baixa potència

Serra Felip, Ferran
Share
El laboratori d’energies (T017) situat als mòduls annexos de l’edifici PII de l’EPS compta amb un túnel de vent per assajar un aerogenerador de baixa potència. Aquest túnel de vent està format per un ventilador, un conducte circular que condueix el flux d’aire, i un aerogenerador de 90W i 0.82 metres de diàmetre. La finalitat d’aquest banc és servir com a pràctica docent pels alumnes de l’escola a fi d’introduir el concepte d’energia eòlica i trobar la corba de potència de l’aerogenerador. No obstant, el muntatge no funciona. Un estudi anterior va concloure que calia adquirir un ventilador més potent, i evitar que el flux d’aire fos tant turbulent a la sortida del túnel. L’objecte d’aquest projecte consta de tres part clarament diferenciades. - La primera part consisteix a reconstruir un condicionador de flux circular a partir d’un retall de honeycomb irregular procedent d’anteriors projectes i incorporar-lo a l’interior del túnel de vent. - La segona part, i la més complexa, consisteix en dissenyar, analitzar i construir un suport pel nou ventilador que el departament ha adquirit recentment (gener 2016). - Finalment, la tercera part consisteix en instal·lar una càrrega resistiva regulable i un variador de freqüència per a poder treballar amb diferents règims de gir i analitzar la corba de potència de l’aerogenerador ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització