Sistema de seguiment solar per a plaques fotovoltaiques

Fàbregas Salis, Marc
Share
L’ús de les energies renovables és cada cop més present a la indústria per tal de reduir la contaminació global, i al mateix temps, reduir el consum energètic al llarg de l’any. L’objecte del projecte és realitzar un sistema de seguiment solar per a plaques fotovoltaiques en dos eixos, seguint el recorregut del sol al llarg del dia i ajustant l’angle d’incidència dels panells al llarg de l’any. Així s’aconsegueix una incidència màxima dels rajos solars sobre els panells i això fa que es pugui reduir encara més el consum energètic en comparació amb un sistema de panells fotovoltaics fixes. El sistema estarà controlat mitjançant un PLC i incorporarà també un sistema SCADA per tal de monitoritzar la posició dels panells en tot moment, així com la generació d’energia en temps real. Es compararà també la viabilitat del sistema de panells mòbils respecte un sistema de panells fotovoltaics fixes, en termes de generació d’energia, cost de la instal•lació i temps d’amortització. El projecte englobarà el disseny i programació del PLC i sistema SCADA del conjunt de panells solars mòbils, així com el cablejat de la instal•lació. També es realitzarà el disseny d’una instal•lació fotovoltaica fixa, i calculant la generació d’energia anual de cadascuna es podrà veure si surt més a compte la implementació del seguidor solar o d’una instal•lació fotovoltaica fixa. El sistema de seguiment solar es controlarà mitjançant un quadre de control, el qual gestionarà el moviment del seguidor, així com les seguretats del sistema ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0