Cosint teixits: rehabitar l’antiga Colònia tèxtil Burés d’Anglès

Share
El municipi d’Anglès, pertanyent al conjunt Ter Brugent, hi predomina una percepció de zona deprimida econòmicament que té dificultats per a retenir la població. D’altra banda, la localitat s’envolta d’un entorn natural privilegiat, escassament explotat i aïllat, protagonitzat pel riu Ter, boscos de ribera i hortes. Davant aquesta situació, la proposta de projecte parteix del cosit de l’entorn urbà i natural, recuperant el front del Ter, en què la Colònia tèxtil Burés n’és la protagonista. D’aquesta manera es planteja una reordenació de l’espai establint nous fluxos i cicles dinàmics entorn una economia sostenible i paral•lelament, rehabitant els antics blocs de pisos dels obrers, com a peces de valor patrimonial a conservar ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització