Projecte d’execució i legalització del centre de mesura i transformació CM/CT – 69692 a 25/0,4 KV i projecte d’execució i legalització de la línea subterrània a 25KV per alimentar el nou centre de mesura

Grau Villaescusa, Jordi
Share
A partir de les necessitat d’ampliació de potència per part del client com per els “microtalls” d’electricitat que pateixen, es fa decidir sol•licitud una amplició de potència i tancament d’anell a la companyia elèctrica. Per tal de donar compliments a la sol•licitud de nou subministrament elèctric en mitja tensió realitzada per part del client IMPREMTA TEIXÓ SL, s’ha arribat a una acord amb la companyia distribuïdora de la zona ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA, per tal de construir un nou centre de mesura. El nou centre de recepció i seccionament del tipus obra civil en superfície. L’objecte d’aquests projectes és la descripció de les principals característiques tècniques del nou centre de transformació i mesura i la nova línia subterrània per on s’alimentarà Aquesta instal•lació estar destinada al subministrament d’energia elèctrica per els serveis del nostre client, amb la finalitat d’obtenir l’autorització administrativa i posada en servei d’aquesta instal•lació. La particularitat de la confecció de dos projectes per dur a terme aquesta instal•lació és que el projecte de la línia elèctrica, una vegada finalitzats els treballs, es cedirà el projecte i la línia elèctrica a Endesa Distribució elèctrica per el seu manteniment i explotació. En canvi, el projecte del nou centre de mesura, és exclusiu del client ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització