Automated theorem provers for multiple-valued logics with satisfiability modulo theory solvers

Text Complet
Automated-theorem-provers.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
There is a relatively large number of papers dealing with complexity and proof theory issues of multiple-valued logics. Nevertheless, little attention has been paid so far to the development of efficient and robust solvers for such logics. In this paper we investigate how the technology of Satisfiability Modulo Theories (SMT) can be effectively used to build efficient automated theorem provers for relevant finitely-valued and infinitely-valued logics, taking the logics of Łukasiewicz, Gödel and Product as case studies. Besides, we report on an experimental investigation that evaluates the performance of SMT technology when solving multiple-valued logic problems, and compares the finitely-valued solvers for Łukasiewicz and Gödel logics with their infinitely-valued solvers from a computational point of view. We also compare the performance of SMT technology and MIP technology when testing the satisfiability on a genuine family of multiple-valued clausal forms ​
​Tots els drets reservats