Erotisme i obscenitat en la literatura catalana antiga = Eroticism and obscenity in ancient catalan literature

Share
Un grup de reconeguts especialistes en diverses èpoques de la literatura catalana ens ofereixen aquí set valuoses aportacions al voltant del tema d’aquest dossier, “Erotisme i obscenitat en la literatura catalana antiga”. A partir d’enfocaments ben heterogenis, que van de la història de la literatura a la lexicografia, passant per la psicologia, l’anàlisi literària o la bibliografia –posant de relleu així el paper integrador de disciplines diferents que pot tenir la filologia–, emprenem un recorregut que va d’Eiximenis, a finals del segle xiv, fins a Antoni Bulbena, a començament del segle xx ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution (by) Creative Commons by3.0