La Protecció del plurilingüisme a nivell estatal: Espanya i el model helvètic en l'escenari del dret comparat