Variació intralingüística en la categorització i l'etiquetatge de les parts del cos en català: una reflexió metodològica