Readily Accessible Bulky Iron Catalysts exhibiting Site Selectivity in the Oxidation of Steroidal Substrates

Text Complet
ReadilyAccessibleBulky.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Bulky iron complexes are described that catalyze the site-selective oxidation of alkyl C-H bonds with hydrogen peroxide under mild conditions. Steric bulk at the iron center is introduced by appending trialkylsilyl groups at the meta-position of the pyridines in tetradentate aminopyridine ligands, and this effect translates into high product yields, an enhanced preferential oxidation of secondary over tertiary C-H bonds, and the ability to perform site-selective oxidation of methylenic sites in terpenoid and steroidal substrates. Unprecedented site selective oxidation at C6 and C12 methylenic sites in steroidal substrates is shown to be governed by the chirality of the catalysts ​
​Tots els drets reservats