Caritat a la ciutat tardoantiga i carolíngia de Gerunda: els xenodochia

Share
Sobre els Xenodochia, centres de caritat i hospitalaris de l'Església dels primers segles ​
​Tots els drets reservats