Corrector d’autòmats per la plataforma ACME : mòdul pertanyent al Projecte ACME