La Pesca a Palamós: evolució econòmica del període 1979‐1992

Localització