Ionic liquids as reaction media in catalytic oxidations with manganese and iron pyridyl triazacyclononane complexes

Text Complet
Ionic-liquids-as-reaction.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
A family of bioinspired iron and manganese complexes of general formula [MII(CF3SO3)2(Me,XPyTACN) ], where Me,XPyTACN = 1-[2′-(6-Rpyridyl)methyl]-4,7-dimethyl-1, 4,7-triazacyclononane, R=H, Me and M = Fe, and Mn has been studied as efficient catalytic systems for hydrogen peroxide oxidation reactions. Previous work revealed that the manganese derivative [MnII(CF3SO 3)2(Me,HPyTACN)], 1, in acetonitrile exhibits a high catalytic activity in the epoxidation of a wide range of olefins (TON: 810-4500), using acetic acid and hydrogen peroxide as primary oxidant. The analogous iron based complex [FeII(CF3SO3) 2(Me,HPyTACN)], 2a and [FeII(CF 3SO3)2(Me,MePyTACN)], 2b promote the high added value oxidation reaction of alkanes in mild conditions. In this work sustainability and selectivity of the oxidative system is improved with the use of the ionic liquids (ILs) as reaction medium. The possibility to recycle the catalytic phase without loss of the activity with respect to the original reaction in acetonitrile (MeCN) is reported ​
​Tots els drets reservats