Evidence for an ​oxygen evolving iron–oxo–cerium intermediate in iron-catalysed ​water oxidation

Text Complet
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
The non-haem iron complex α-[FeII(CF3SO3)2(mcp)] (mcp=(N,N′-dimethyl-N,N′-bis(2-pyridylmethyl)-1,2-cis-diaminocyclohexane) reacts with CeIV to oxidize ​water to ​O2, representing an iron-based functional model for the oxygen evolving complex of photosystem II. Here we trap an intermediate, characterized by cryospray ionization high resolution mass spectrometry and resonance Raman spectroscopy, and formulated as [(mcp)FeIV(O)(μ-O)CeIV(NO3)3]+, the first example of a well-characterized inner-sphere complex to be formed in cerium(IV)-mediated ​water oxidation. The identification of this reactive FeIV–O–CeIV adduct may open new pathways to validate mechanistic notions of an analogous MnV–O–CaII unit in the oxygen evolving complex that is responsible for carrying out the key O–O bond forming step ​
​Tots els drets reservats