H2 oxidation versus organic substrate oxidation in non-heme iron mediated reactions with H2O2

Text Complet
H2-oxidation.pdf closed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Herein we show that species generated upon reaction of α-[Fe(CF3SO3)2(BPMCN)] (BPMCN = N,N′-bis(2-pyridylmethyl)-trans-1,2-diaminocyclohexane) with H2O2 (putatively [FeV(O)(OH)(BPMCN)]) is able to efficiently oxidize H2 to H2O even in the presence of organic substrates, while species formed in the presence of acetic acid (putatively [FeV(O)(OAc)(BPMCN)]) prefer organic substrate oxidation over H2 activation. Mechanistic implications have been analysed with the aid of computational methods ​
​Tots els drets reservats